07/08/2018 16:20
Xem với cỡ chữ

Chính phủ đã ký kết 11 Hiệp định vay với tổng trị giá 844,2 triệu USD

Thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), huy động vốn nước ngoài của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ký kết 7 Hiệp định vay với tổng trị giá 651 triệu USD, lũy kế 7 tháng đã ký kết 11 Hiệp định vay với tổng trị giá 844,2 triệu USD.

Cũng theo Cục QLN&TCĐN, ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 7/2018 là 12,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 117.096 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 89.673 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 27.423 tỷ đồng).
Được biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, đến ngày 25/7/2018, đã thực hiện phát hành 105 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ đạt 38,1% kế hoạch phát hành, gồm: 90.001 tỷ đồng phát hành trên thị trường và 15.000 tỷ đồng phát hành theo phương thức riêng lẻ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.  
Thông tin từ Bộ Tài chính, trong tháng 7/2018, Kho bạc nhà nước đã tổ chức 2 phiên đấu thầu trái phiếu kết quả huy động là 6.320 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng tổng khối lượng huy động đạt 95.901 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch được giao (275.970 tỷ đồng).
Trong tháng 7/2018, huy động vốn trong nước của Chính phủ qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt 15.420 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 105.001 tỷ đồng (bằng 38,05% kế hoạch).

Thanh Hương theo thoibaotaichinh

Tìm theo ngày :